U kunt de Uytenbogaert Stichting helpen
Voor de restauratie is veel geld nodig. Deze bijzondere collectie in een voortdurende goede conditie voor de toekomst bewaren, is de inzet van het bestuur van de stichting. Dat kan alleen met uw hulp. Elke schenking of donatie, klein of groot, is heel erg welkom.

U kunt een schenking of donatie aan ons overmaken via IBAN NL82 ABNA 0535 5592 67 t.n.v. Uytenbogaert Stichting te Rotterdam. Bij voorbaat onze hartelijk dank!

Wanneer u meer informatie wilt, neemt u dan contact op met J. Kranendonk ~ penningmeester.

De ANBI-status geeft u de gelegenheid uw donatie of schenking in een bepaalde verhouding via uw IB-aangifte te delen met de fiscus. Op de ANBI-blog vindt u meer informatie.