Restauratie gestart!

Simon Episcopius (1583-1643) ~ Schilder onbekend, olieverf op paneel; datering 1615

De restauratie van het portret is opgedragen. Simon Episcopius (Simon Bisschop) is één van de belangrijkste voormannen uit de ontstaansgeschiedenis van de Remonstrantse Broederschap. Hij studeert in Leiden theologie, en Jacobus Arminius is daar zijn leermeester. Tijdens de Dordtse Synode 1619 tracht hij tevergeefs  het gedachtengoed van de volgelingen van Jacobus Arminius (1560-1609) te verdedigen: de Remonstranten worden uit de kerk gezet; predikanten die hun roeping niet opgeven, worden verbannen. In ballingschap in  Antwerpen richt hij met Johannes Uytenbogaert en nog 36 andere verbannen predikanten de Remonstrantse Broederschap op. Na de oprichting schrijft Episcopius de belijdenis, en stelt de formulieren op voor de doop en het avondmaal. Hij bedient de gemeenten Rotterdam en Amsterdam om en om totdat hij in 1634 benoemd wordt tot (eerste) hoogleraar van het Seminarium der Remonstranten (de predikantenopleiding).

Restaureer mee! IBAN NL82 ABNA 0535 5592 67 t.n.v. Uytenbogaertstichting.nl te Rotterdam.