(Nog steeds voortgaande) geschiedenis van de collectie

Na jaren van verbanning en achtervolging richtten de Remonstranten vanaf 1630 hun eerste (schuil-) kerken in. Al gauw ontstond de behoefte aan portretten van hun ‘iconen’. Dat betrof in eerste instantie de vader van het gedachtegoed Jacobus Arminius en de voormannen van het eerste uur Johannes Uytenbogaert en Simon Episcopius. Later werden daar in de gemeenten van de grote steden portretten van predikanten uit de gemeente aan toegevoegd; predikanten, die in sommige gevallen belangrijk waren voor de ontwikkeling van het gedachtegoed. Zo ontstond een ‘geschilderde geschiedenis’ van de gemeente, die wat Rotterdam betreft, nog steeds wordt voortgezet. 

Jacobus Arminius

Johannes Uytenbogaert

C.P. Tiele