Uytenbogaert-signeertIn de statuten zijn de grondregels en bepalingen opgenomen die ten grondslag liggen aan een stichting, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat (art. 2:66 en 2:177 Burgerlijk Wetboek). De statuten zijn met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden ingeschreven in het handelsregister en met een authentiek afschrift van deze akte van oprichting ter plaatse gedeponeerd. (art. 2:69 en 2:180 Burgerlijk Wetboek).