Uytenbogaert Stichting

R.E.O. Ekkart ~ voorzitter
Oud- directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) en emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Specialist op het gebied van de Nederlandse portretkunst en sinds 2006 betrokken bij het onderzoek naar de collectie van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam.

Mw. E.L. de Bijll Nachenius ~ secretaris
Docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en Remonstrants predikant. Als docent werkzaam op de gymnasiumafdelingen van Lyceum Oudehoven te Gorinchem en van RGO en de CSG Prins Maurits te Middelharnis. Als geestelijk verzorger actief in PI De Schie in Rotterdam en het Detentie Centrum Rotterdam. Diende eerder als predikant de Remonstrantse Gemeenten Dordrecht, Sommelsdijk en Vlaardingen.

Mw. A.M.T. Schoehuizen ~ tweede secretaris

J. Kranendonk ~ penningmeester
Kredietanalist en financieel adviseur. Was werkzaam bij diverse banken in commerciële organisatie en beleidsfuncties. Actief als toezichthouder en bestuurder bij bedrijven en stichtingen met relevantie zorg en welzijn. Voormalig thesaurier van de Remonstrantse Broederschap. Lid kerkenraad Remonstrantse Gemeente Rotterdam.

R.A. Fibbe
Advocaat, die diverse juridische functies vervulde, ook binnen de rechtelijke macht. Lid van de kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente te Rotterdam.

F. Lammertse
Was conservator oude schilder- en beeldhouwkunst van Museum Boijmans Van Beuningen. Thans werkzaam bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en was van 1986 tot 1992 verbonden aan de Stichting Koninklijk Paleis in Amsterdam. Specialist op het gebied van de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst van de 15de tot en met de 17de eeuw.

P.A. Terwen
Kunsthistoricus en restauratieadviseur. Was onder meer werkzaam voor het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap en later het Rijksmuseum, beide te Amsterdam.

Mevrouw C.S. de Witt Wijnen-Jansen Schoonhoven
Adviseur van het bestuur.