De Uytenbogaert Stichting is een culturele instelling en opgericht in 2013. Zij nodigt u uit een schenking te doen waarmee u het behoud van het nationaal erfgoed ondersteunt. De stichting heeft een ANBI-status en geeft u daarmee de gelegenheid uw donatie in een bepaalde verhouding via uw IB-aangifte te delen met de fiscus

Donatie en schenking