Portretten Uytenbogaert en Grevinkhoven gerestaureerd

Dinsdag 20 december 2016 zijn de portretten van Uytenbogaert en Grevinkhoven opgehaald bij de restauratoren.

Uytenbogaert portret voor en na restauratie 2016
 
Grevinkhoven portret voor en na restauratie 2016

 

De portretten zijn geschilderd op houten panelen en heel zwaar. Met vereende krachten hebben Hans Lems (vrijwilliger Remonstranten Rotterdam en Arminius) en Johan Kranendonk (bestuur) met hulp van Johanneke Verhave (restaurator portret Uytenbogaert) en Marjo Huizer (bestuur) de portretten weer teruggehangen.

Restauratie portret Uytenbogaert

De restauratie van de portretten van Nicolaas Grevinkhoven en Johannes Uytenbogaert is bijna voltooid. Later – in december 2016 – komen deze portretten weer terug op hun plaats in de collectie. Inmiddels worden de volgende twee, misschien zelfs drie, restauraties voorbereid.

Er zijn echter daarna nog vele portretten die gerestaureerd moeten worden en daar is veel geld voor nodig. Daarom hopen wij dat u ons wilt blijven steunen. Voor elke eenmalige of jaarlijkse gift, hoe bescheiden ook, zijn wij u zeer dankbaar.

IBAN NL82 ABNA 0535 5592 67

t.n.v. Stichting Uytenbogaert Rotterdam.

De stichting heeft de ANBI-status – culturele instelling.

Informatie geeft J. Kranendonk ~ penningmeester.

Donatie of schenking Uytenbogaert Stichting

De Uytenbogaert Stichting is opgericht in 2013. Deze ANBI-status geeft u de gelegenheid uw donatie in een bepaalde verhouding via uw IB-aangifte te delen met de fiscus. Wanneer u een schenking overweegt, neemt u dan contact op met de penningmeester van de stichting. Hij kan u adviseren.

Met een donatie of schenking kunt u daadwerkelijk bijdragen aan de restauratie van deze unieke collectie.