Portretten Uytenbogaert en Grevinkhoven gerestaureerd

Dinsdag 20 december 2016 zijn de portretten van Uytenbogaert en Grevinkhoven opgehaald bij de restauratoren.

Uytenbogaert portret voor en na restauratie 2016
 
Grevinkhoven portret voor en na restauratie 2016

 

De portretten zijn geschilderd op houten panelen en heel zwaar. Met vereende krachten hebben Hans Lems (vrijwilliger Remonstranten Rotterdam en Arminius) en Johan Kranendonk (bestuur) met hulp van Johanneke Verhave (restaurator portret Uytenbogaert) en Marjo Huizer (bestuur) de portretten weer teruggehangen.

Restauratie portret Uytenbogaert

De restauratie van de portretten van Nicolaas Grevinkhoven en Johannes Uytenbogaert is bijna voltooid. Later – in december 2016 – komen deze portretten weer terug op hun plaats in de collectie. Inmiddels worden de volgende twee, misschien zelfs drie, restauraties voorbereid.

Er zijn echter daarna nog vele portretten die gerestaureerd moeten worden en daar is veel geld voor nodig. Daarom hopen wij dat u ons wilt blijven steunen. Voor elke eenmalige of jaarlijkse gift, hoe bescheiden ook, zijn wij u zeer dankbaar.

IBAN NL82 ABNA 0535 5592 67

t.n.v. Stichting Uytenbogaert Rotterdam.

De stichting heeft de ANBI-status – culturele instelling.

Informatie geeft J. Kranendonk ~ penningmeester.

Portret Episcopius

De restauratie van het portret van Episcopius is succesvol afgerond. Het schilderij hangt weer in volle glorie op zijn plaats tussen de andere. Op dit moment worden de portretten van Uytenbogaert en Grevinkhoven gerestaureerd. We hopen later dit jaar ook opdracht te kunnen geven voor een vierde restauratie.

Dankbaar zijn we voor alle giften en donaties die we hebben ontvangen. Uw gift of donatie is nog steeds zeer welkom omdat ook andere portretten in de collectie dringend aan restauratie toe zijn en daarmee behouden kunnen worden als nationaal erfgoed.