Restauratie portretten voltooid

Portretten Uytenbogaert en Grevinkhoven gerestaureerd

Joh. Uytenbogaert

Restauratie portret Uytenbogaert

Nicolaas Grevinkhoven

Portret Episcopius

Details restauratie

Aanwinst