Uytenbogaert Stichting

Bestuur

Het bestuur bestond in 2017 uit R.E.O. Ekkart, voorzitter; mevrouw M.C.J. Huizer, secretaris; mevrouw A.M.T. Schoehuizen, tweede secretaris; J. Kranendonk, penningmeester; en de leden R.A. Fibbe, P.A. Terwen en F. Lammertse. Mevrouw C.S. de Witt Wijnen-Jansen Schoonhoven is adviseur van het bestuur.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde op 16 januari, 1 mei, 3 juli, 19 september en 21 november in Rotterdam.

Restauraties

De restauraties van de portretten van Jacobus Arminius en zijn vrouw Elisabeth Reael zijn in 2017 uitgevoerd door Barbara Schoonhoven. De portretten zijn teruggehangen op hun originele locaties in de Remonstrantse Kerk.
De portretten van Jacobus Batelier en zijn vrouw en van Arnoldus Geesteranus zijn eind 2017 voor behandeling naar de restauratoren Johanneke Verhave en Barbara Schoonhoven gebracht.
In oktober 2017 heeft Johanneke Verhave op verzoek van het bestuur een nieuwe kostenraming gemaakt voor de restauratie van de nog te behandelen schilderijen. Daarin zijn ook de kosten voor de restauratie van de lijsten meegenomen.

Openbare bezichtiging

Door de openstelling van het kerkgebouw op vele zondagmiddagen en op diverse andere momenten bestaat nu ook de mogelijkheid de portretten die in de kerkenraadskamer en op andere plekken hangen te bezichtigen. De mogelijkheid tot openbare bezichtiging was een grote wens van de Uytenbogaert Stichting.

Fondsen

Dit jaar heeft de Uytenbogaert Stichting opnieuw donaties ontvangen van particulieren, deze donaties zijn zeer welkom. De ANBI-status van de Uytenbogaert Stichting wordt in het kerkblad van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam steeds duidelijk onderstreept.
Ook het verwerven van fondsen van stichtingen blijft van groot belang. Er moeten nog 19 schilderijen worden gerestaureerd en hiervoor zijn aanzienlijke bedragen nodig.