Uytenbogaert Stichting

Bestuur

Het bestuur bestond in 2018 uit R.E.O. Ekkart, voorzitter; mevrouw M.C.J. Huizer, secretaris (tot oktober); mevrouw E.L. De Bijll Nachenius, secretaris (met ingang van oktober); mevrouw A.M.T. Schoehuizen, tweede secretaris; J. Kranendonk, penningmeester; en de leden R.A. Fibbe, P.A. Terwen en F. Lammertse. Mevrouw C.S. de Witt Wijnen-Jansen Schoonhoven is adviseur van het bestuur.

Bestuursvergaderingen

Op de volgende data kwam het bestuur in vergadering bijeen in (meestal) de Remonstrantse Kerk te Rotterdam: 29 januari, 19 maart, 15 oktober en 26 november.

Restauraties

Het portret van Arnoldus Geesteranus is gerestaureerd door Barbara Schoonhoven en Camille Marchand; de portretten van Jacobus Batelier en zijn vrouw door Johanneke Verhave. De portretten zijn teruggehangen op hun originele locaties in de Remonstrantse Kerk.
Het bestuur werkte op basis van de eind 2017 door de restaurator Johanneke Verhave gemaakte raming van de kosten en de eerder gemaakte raming van restaurator Pauline Marchand een plan van aanpak voor de verdere restauraties van schilderijen uit. Tevens werden voorbereidingen getroffen voor een in 2019 uit te voeren actie om de voor deze restauraties benodigde middelen bijeen te brengen.

Openbare bezichtiging

Het kerkgebouw is eens per maand op zondagmiddag open voor bezichtiging. Ook op andere momenten bestaat nu de mogelijkheid de portretten, die in de kerkenraadskamer en op andere plekken hangen, te bezichtigen. De mogelijkheid tot openbare bezichtiging is een grote wens van de Uytenbogaert Stichting.

Fondsen

Dit jaar hebben wij opnieuw donaties ontvangen van particulieren; deze zijn zeer welkom. De ANBI-status van de Uytenbogaert Stichting wordt vermeld op de website van de Stichting.Ook het verwerven van fondsen van stichtingen e.d. blijft van groot belang. Nog 19 schilderijen dienen te worden gerestaureerd; hiervoor zijn aanzienlijke bedragen nodig.