Berichten

Aanwinst

Portret ds. Arnoldus Geesteranus (1593 – 1658)
Jan Janz Westerbaen
Olieverf op doek

Begin maart 2015 werd dit portret door de nazaten van deze predikant door middel van schenking toegevoegd aan de collectie. Bij die gelegenheid spraken dr T.R. Barnard en prof R.E.O Ekkart respectievelijk over Arnoldus Geesteranus en de schilder van zijn portret Jan Jansz Westerbaen.

Tekst dr T.R. Barnard

Tekst prof R.E.O. Ekkart

Inventarisatie collectie schilderijen voltooid

Het Rijksmuseum heeft samen met een restaurator de bijzondere collectie schilderijen – waaronder 39 portretten – van de Uytenbogaert Stichting geïnventariseerd. Hiermee heeft de stichting een goed overzicht welke panelen grondige restauratie nodig hebben en bij welke schilderijen de deskundige restaurateurs zich kunnen beperken tot herstel van details.

Er is veel geld nodig voor het conserveren en restaureren. Elke schenking of donatie, klein of groot, is heel erg welkom.