Artikelen door Jacomina

Restauratie portretten voltooid

Portret Arnoldus Geesteranus gerestaureerd (augustus 2018). Foto’s binnenkort beschikbaar. Portretten Batelier en echtgenote Westerbaan gerestaureerd ( april 2018). Foto’s binnenkort beschikbaar. Portretten Jacobus Arminius en Elisabeth Reaal gerestaureerd (november 2017). Foto’s binnenkort beschikbaar.

Portretten Uytenbogaert en Grevinkhoven gerestaureerd

Dinsdag 20 december 2016 zijn de portretten van Uytenbogaert en Grevinkhoven opgehaald bij de restauratoren.     De portretten zijn geschilderd op houten panelen en heel zwaar. Met vereende krachten hebben Hans Lems (vrijwilliger Remonstranten Rotterdam en Arminius) en Johan Kranendonk (bestuur) met hulp van Johanneke Verhave (restaurator portret Uytenbogaert) en Marjo Huizer (bestuur) de […]

Joh. Uytenbogaert

Johannes Uytenbogaert (1557-1644) Schilder: Michiel Jansz van Mierevelt, 1631 Olieverf op paneel Uytenbogaert was hofprediker in Den Haag. Dat werd een onhoudbare situatie toen hij in 1609 Arminius opvolgde en prins Maurits openlijk partij koos voor Gomarus. Het conflict tussen de remonstranten (arminianen) en contra-remonstranten (gomaristen) liep hoog op tijdens de Dordtse Synode (1618-1619). De […]

Restauratie portret Uytenbogaert

De restauratie van de portretten van Nicolaas Grevinkhoven en Johannes Uytenbogaert is bijna voltooid. Later – in december 2016 – komen deze portretten weer terug op hun plaats in de collectie. Inmiddels worden de volgende twee, misschien zelfs drie, restauraties voorbereid. Er zijn echter daarna nog vele portretten die gerestaureerd moeten worden en daar is veel […]

Nicolaas Grevinkhoven

Portret Nicolaas Grevinkhoven (1578-1632) Schilder onbekend Olieverf op paneel De uit Rotterdam afkomstige Grevinkhoven was secretaris in de oprichtingsvergadering van de Remonstrantse Broederschap in Antwerpen. Door zijn contact met Hertog Frederik III van Sleeswijk-Holstein kreeg een grote groep uitgeweken remonstranten de uitnodiging zich daar te vestigen. Zij bouwden Friedrichstadt an der Eider waar nog steeds […]

Portret Episcopius

Simon Episcopius (1583-1643) ~ Schilder onbekend, olieverf op ovalen eiken paneel bestaande uit 3 verticale planken; datering 1615. 26 maart 2016 – De restauratie van het portret van Episcopius is succesvol afgerond. Het schilderij hangt weer in volle glorie op zijn plaats tussen de andere.  Dankbaar zijn we voor alle giften en donaties die we hebben […]

Aanwinst

Portret ds. Arnoldus Geesteranus (1593 – 1658) Jan Janz Westerbaen Olieverf op doek Begin maart 2015 werd dit portret door de nazaten van deze predikant door middel van schenking toegevoegd aan de collectie. Bij die gelegenheid spraken dr T.R. Barnard en prof R.E.O Ekkart respectievelijk over Arnoldus Geesteranus en de schilder van zijn portret Jan Jansz […]

Inventarisatie collectie schilderijen voltooid

Het Rijksmuseum heeft samen met een restaurator de bijzondere collectie schilderijen – waaronder 39 portretten – van de Uytenbogaert Stichting geïnventariseerd. Hiermee heeft de stichting een goed overzicht welke panelen grondige restauratie nodig hebben en bij welke schilderijen de deskundige restaurateurs zich kunnen beperken tot herstel van details. Er is veel geld nodig voor het conserveren […]

Donatie of schenking Uytenbogaert Stichting

De Uytenbogaert Stichting is opgericht in 2013. Deze ANBI-status geeft u de gelegenheid uw donatie in een bepaalde verhouding via uw IB-aangifte te delen met de fiscus. Wanneer u een schenking overweegt, neemt u dan contact op met de penningmeester van de stichting. Hij kan u adviseren. Met een donatie of schenking kunt u daadwerkelijk bijdragen aan […]