Uytenbogaert Stichting

Bestuur

Het bestuur bestond begin 2016 uit R.E.O. Ekkart, voorzitter; mevrouw M.C.J. Huizer, secretaris; J. Kranendonk, penningmeester; en de leden mevrouw J.G. de Bijll Nachenius-Sterkenburg, R.A. Fibbe, P.A. Terwen en F. Lammertse. Mevrouw C.S. de Witt Wijnen-Jansen Schoonhoven is adviseur van het bestuur. In de vergadering van 31 oktober 2016 werd mevrouw A.M.T. Schoehuizen benoemd tot lid van het bestuur en tweede secretaris. Mevrouw de Bijll Nachenius beëindigde haar lidmaatschap van het bestuur op 31-12-2016.

Bestuursvergaderingen

Op de volgende data kwam het bestuur in vergadering bijeen in de Remonstrantse Kerk te Rotterdam: 16 februari, 19 april, 7 juli en 31 oktober.

Restauraties

Dit jaar zijn de drie schilderijen waarvoor vorig jaar een restauratie-opdracht is gegeven gerestaureerd weer op hun plek in de kerkenraadskamer opgehangen. Simon Episcopius ( in eerste instantie) en Nicolaas Grevinkhoven en Johannes Uytenbogaert (in tweede instantie). De restauratie van het portret van Episcopius werd uitgevoerd door Pauline Marchand. De restauratie van het portret van Grevinkhoven door Barbara Schoonhoven en het portret van Uytenbogaert door Johanneke Verhave.
Besloten wordt om vijf portretten te laten restaureren. De portretten van Jacobus Arminius en zijn vrouw, van Jacobus Batelier en zijn vrouw en het portret van Arnoldus Geesteranus. Er worden offertes opgevraagd voor de restauratie van deze schilderijen. De opdracht tot restauratie zal in de eerste helft van 2017 daadwerkelijk verstrekt worden.

Fondsen

Verschillende fondsen hebben dit jaar hun eerder gedane financiële toezegging ook daadwerkelijk uitgekeerd. Volkskracht (€15.000), de Erasmus Stichting (€5.000) en het Elise Mathilde Fonds (€2.000). Ook van Stichting ’t Trekpaert hebben we een bedrag uitgekeerd gekregen (€3.053,75). Dit jaar zijn er opnieuw giften ontvangen van particulieren, deze vormen een zeer welkome aanvulling. De ANBI-status van de Uytenbogaert Stichting wordt in het kerkblad steeds duidelijk onderstreept. Het binnenhalen van fondsen blijft van groot belang. Er moeten nog meerdere schilderijen worden gerestaureerd en hiervoor moeten nog aanzienlijke bedragen verworven worden.

Schenking

In 2015 heeft de Stichting van de familie Maas Geesteranus het portret van Arnoldus Geesteranus mogen ontvangen. Op 31 oktober 2016 is dit portret door de Stichting geschonken aan de Remonstrantse Gemeente Rotterdam zodat dit schilderij ook in de toekomst onderdeel zal blijven uitmaken van de portrettenverzameling van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam.

Met enige regelmaat worden ons portretten of andere kunstwerken ter overname aangeboden. Besloten is hier uiterst terughoudend in te zijn.